EKOLOGIA

Produkty przemysłowe w tym przypadku żarówki ,w trakcie produkcji i po okresie użytkowania nie pozostają obojętne na otoczenie w którym żyjemy. Wszyscy musimy dbać o nasze środowisko naturalne.Firma taka jak RAFIPOL również.

 

Do naszych obowiązków zaliczyliśmy:

 

-Stosowanie na opakowaniach znaku o selektywnej zbiórce zużytego sprzętu.

-Sumienne prowadzenie ewidencji ilości wprowadzanych produktów na rynek.

-Stosowanie oznakowania umożliwiającego identyfikację.

-Ponoszenie kosztów zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu.

-Uczestniczenie w ekologicznych kampaniach informacyjnych.

 

Ilości szkodliwych substancji użytych w procesie produkcji nie przekraczają dopuszczalnych norm. Dowodem na to jest posiadanie certyfikatu ekologicznego RoHS.

 

Uwaga!

Przekreślony kosz na śmieci umieszczony na naszych opakowaniach informuje o zakazie gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego wraz z innymi odpadami. Uzytkownik ma obowiązek przekazać go do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwis internetowy używa plików cookie. Informacje dotyczące sposobów zastosowania używanych plików cookie oraz modyfikacji ustawień w zakresie cookie znajdą Państwo w naszej Polityce cookies